KUGL 368

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansinė įstaiga, savo nariams teikianti bankines paslaugas. Pagrindiniai kredito unijos tikslai – kelti bendruomenės, kurioje kredito unija veikia, gerovę, didinti narių kooperavimąsi bei patenkinti individualius narių finansinius poreikius.

Tapti nariu(e):

              1.       Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik jos veiklos teritorijoje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo.

                2.       Atvykite į uniją ar unijos kasą su asmens tapatybės dokumentu.

                3.       Pateikite dokumentus:

·         prašymą tapti unijos nariu;

·         fizinio asmens anketą;

·         sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

                4.       Įsigykite pajų (30 Eur) ir sumokėkite stojimo mokestį (3 Eur).

                5.       Aktyviai dalyvaukite savo kredito unijos veikloje – būkite pilnaverčiu unijos nariu!

Kaip juridiniam asmeniui tapti kredito unijos nariu:

Juridinis asmuo, atitinkantis individualios įmonės, mažosios bendrijos, mažos ir labai mažos įmonės statusą, gali tapti asocijuotuoju unijos nariu.

Jei norite tapti unijos nariu:

1.       Užpildykite prašymą dėl stojimo į uniją.

2.       Į uniją pristatykite šiuos dokumentus:

·         valdymo organų sprendimą įstoti į uniją ir įsigyti pajų;

·         juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

·         įstatų kopiją.

3.       Įsigykite pagrindinį pajų (300 Eur) ir sumokėkite stojimo mokestį (10 Eur).

Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis.

FB 02 28 tapkite nariu

Pagrindinis pajus – kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą. Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje – 30 Eur dydžio.

Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Asmeniui pateikus ir unijai patvirtinus prašymą priimti į kredito unijos narius, anketą „Pažink savo klientą“ bei apmokėjus pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį, yra tvirtinama asmens tapatybė. Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu. Priėmus neigiamą sprendimą, t. y. asmeniui netapus kredito unijos nariu, asmens avansu sumokėti pinigai už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį yra grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus. Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui ir patikimumui.

Įnašas už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį taip pat grąžinami priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. y. jam netapus kredito unijos nariu. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais veikianti lietuviško kapitalo kredito įstaiga. Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas – valdymo struktūra.

Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys – vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose. Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę.

Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė. Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma.

Kredito unija – lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia. Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė. Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai.

 

Kredito unija Germanto lobis" - patikimas Jūsų finansinis partneris.

Mus rasite adresu Sedos g. 6, Telšiai, tel.: (8 444) 33788, 8 620 89623 ir nutolusiose kasose Luokėje, Tryškiuose, Varniuose bei filiale Rietave (Oginskių g. 10, Rietavas).

KU logo 

 Įmonės kodas 112041073

 Sedos g.6, Telšiai

a/s LT065010000014000241

 Lietuvos centrinėje kredito unijoje

 Banko kodas 50100

SWIFT (BIC) kodas LCKULT22XXX

El. Paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Darbo laikas nuo 2020 m. lapkričio 02 d. iki karantino paskelbimo pabaigos:

·         Centrinis klientų aptarnavimo padalinys, Sedos g. 6, Telšiai: 8.00 val. – 15.00 val.

·         Tryškių, Varnių, Luokės nutolusios kasos: 8.00 val. – 12.00 val.

·         Rietavo filialas – 9.00 val. – 13.00 val.

Norime užtikrinti visų mūsų saugumą, todėl rekomenduojame į kredito uniją vykti tik esant būtinybei, o dėl visų rūpimų klausimų ir konsultacijų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais: 

Kasdienės bankininkystės klausimais (mokėjimai, kortelės, sąskaitos):

Tel.nr. 8 444 67433, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kreditavimo klausimais: 

Tel.nr. 8 444 69651, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Bendrieji klausimai: 

tel. 8 444 33788, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Primename, kad LKU internetinėje bankininkystėje „i-Unija“ galite pasitikrinti sąskaitos likutį, atlikti mokėjimus, sumokėti komunalines įmokas ir kitus mokesčius, padėti terminuotą ar taupomąjį indėlį. Jei domina kredito pasiūlymas, jį galite gauti pateikę paraišką www.lku.lt, rašykite užklausas el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Taip pat dėl virusų plitimo ypatybių, rekomenduojame mažinti grynųjų pinigų naudojimą ir esant galimybei atsiskaitymams naudoti mokėjimo korteles, ypač bekontakčių atsiskaitymų būdu.  


 

DARBO LAIKAS: I-IV 8:00-17:00, 8:00-16:00

KONTAKTAI:

Administracijos vadovė 8 444 33788
Buhalterija 8 444 69650
Teisininkė 8 618 17708
Vyr. kreditų vadybininkė
8 611 46953
Kreditų vadybininkės

8 444 69651,
8 611 39219

Vyr. sąskaitų vadybininkė 8 687 48062
Biuro administratorė - sąskaitų vadybininkė

8 444 33788

Marketingo, biuro ir pardavimų specialistė

8 620 89623

KREDITO UNIJOS „GERMANTO LOBIS“ NUTOLUSIOS KASOS

Pavadinimas Adresas Telefonas

Luokės kasa

I-V 8:00-14:00

Kuršėnų g. 1. Luokė, Telšių r.

844443180

Tryškių kasa

I-V 8:00-13:00

Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r.

844446624

Varnių kasa

I-V 8:00-14:00

Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r.

844447424

Rietavo filialas

I-V 9:00-13:00

Oginskių g. 10, Rietavas  844842292

 

6 faktai, kurių nežinojote apie Lietuvos kredito unijas!

Lietuvoje daugiau nei 150 000 asmenų yra kredito unijų nariai, tačiau dauguma likusiųjų apie unijas žino nedaug. Pristatome keletą faktų, padėsiančių suprasti, kuo kredito unijos skiriasi nuo bankų ar kitų finansinių organizacijų.

1. Kredito unijos nariai yra jos savininkai

Jokia kita finansų organizacija nesuteikia savo klientams ir paslaugų gavėjams tokių teisių ir galimybių, kokias jie gauna būdami kredito unijos nariais. Kiekvienas asmuo stodamas į uniją įsigyja pajų ir tampa unijos dalininku. Unijos nariai yra vieninteliai jos akcininkai ir turi lygiavertę balso teisę, gali dalyvauti valdybos rinkimuose. 30 eurų vertės pajus grąžinamas išstojant iš unijos.* Jei unijai metai buvo pelningi, pajininkams gali būti išmokami dividendai.

2. Kredito unija siekia ne tik pelno

Pagrindinis kredito unijų tikslas – teikti finansines paslaugas vietos bendruomenėms, o ne siekti pelno. Todėl kredito unijos gali pasiūlyti didesnes palūkanas indėlininkams, finansuoti ypač smulkų verslą, teikti paskolas ūkininkams, smulkioms įmonėms ir kitiems asmenims, į kuriuos nekreipia dėmesio didieji rinkos žaidėjai. Sėkminga unija ženkliai prisideda prie savo regiono ir bendruomenių vystymosi – gyventojai ir smulkusis verslas turi lankstų finansavimo šaltinį, taupantieji – didesnes palūkanas. Visos pasaulio kredito unijos jau daugiau nei 140 metų vadovaujasi principu, kad kooperacija ir finansinių paslaugų prieinamumas bendruomenės nariams yra svarbesnis už pelną. Absoliuti dauguma LKU kredito unijų grupės narių prisideda prie savo bendruomenių gyvenimo, renginių ir socialinių akcijų.

3. Unijų valdybos dirba visuomeniniais pagrindais

Pirmosios Vokietijos provincijose susikūrusios kredito unijos garsėjo altruizmu, nes jose atlyginimą gaudavo tik kasininkai. Tradicija išliko ir šiais laikais – visų kredito unijų valdybos nariai dirba savanoriškais pagrindais, o atlygį gauna tik už dalyvavimą posėdžiuose. Į unijos valdybą gali kandidatuoti bet kuris unijos narys, todėl visa valdyba turi bendrą interesą – dirbti unijos labui.

4. Unijos yra demokratiškiausios finansų institucijos

Ar esate girdėję apie indėlininkus ar paskolų gavėjus, kurie turėtų teisę spręsti, kaip vykdyti banko veiklą?
Kredito unijose kiekvienas narys, nepriklausomai nuo indėlio, investicijos, paskolos dydžio turi tokį pat balsą visuotinio susirinkimo metu. Tai – viena esminių kredito unijos savybių, leidžianti jai išlikti bendruomeniška, kooperatyvia, vertinančia kiekvieną narį.

5. Unijos visas paslaugas teikia ir internetu

Nors Lietuvoje unijos vykdo veiklą tik savo ir kaimyninėse savivaldybėse, jų nariai ir klientai gali naudotis „i-unija“ elektroninės bankininkystės sistema. Ši sistema leidžia atlikti ir gauti pavedimus, apmokėti komunalines sąskaitas, tvarkyti indėlius, taupomąsias sąskaitas ir paskolas.

6. Unijų kortele išsigryninti pinigų galima visuose Lietuvos ir EEE bankomatuose

Dalis kredito unijų išduoda debetines ir kreditines korteles, kuriomis galite išgryninti  pinigus visuose Lietuvos, EEE bankomatuose ir daugiau. Stambesnes sumas nemokamai galima išsigryninti unijose ir jų kasose. Ilgos kelionės iki jūsų banko skyriaus ar bankomato greitai pasimiršta, kai galite naudotis visais Lietuvos bankomatais!

 

Nepaisant visų skirtumų, kredito unijos yra pilnavertės, griežtus reikalavimus atitinkančios finansinės institucijos, kuriose laikomi indėliai ir investicijos draudžiamos ES ir Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: valdybą bei paskolų komitetą.

VALDYBA

Pirmininkas: Vytautas Barsteiga.
Nariai: Zita Bumblauskienė, Algirdas Leščiauskas, Inga Navikienė, Andrius Norkūnas.

PASKOLŲ KOMITETAS

Pirmininkas: Albinas Slavinskis. 
Nariai: Birutė Každailevičiūtė, Antanas Mažeika, Jolanta Norvaišienė, Gabrielė Mekionienė.

 

 

Kredito unijos vizija

Mūsų kredito unija yra pagrindinė bendruomenės kredito įstaiga, gerbianti kooperatinius principus ir tradicijas, teikianti šiuolaikiškas finansines paslaugas asmeniškai kiekvienam nariui.

Kredito unijos misija

 • Užtikrinti narių ir bendruomenės gerovę teikiant jų poreikius atitinkančias finansines paslaugas;
 • Skleisti kooperatines idėjas ir vienyti visuomenę bendrų tikslų įgyvendinimui;
 • Skatinti narių iniciatyvumą ir atsakomybę;
 • Numatyti narių poreikius ir siūlyti geriausius sprendimus;
 • Nuolat mokytis ir pritaikyti naujas žinias siekiant kredito unijos veiklos kokybės.

Kredito unijos vertybės

 • Kooperatiniai principai – mes laikomės kooperatinių principų;
 • Bendruomeniškumas – mes skatiname tarpusavio pagalbą, narių pasitikėjimą savo jėgomis, mes rūpinamės bendruomenės narių problemomis;
 • Savanoriškas darbas – mes savanoriškai dirbame bendruomenės ir visuomenės labui;
 • Atsakomybė – mes prisiimame atsakomybę valdydami bendruomenės finansus, atsakingai žiūrime į veiklą, esame atsargūs ir sąžiningi;
 • Veiklos skaidrumas – mes teikiame skaidrią informaciją apie kredito unijos veiklą nariams ir visuomenei;
 • Pagarba nariams – mes gerbiame kiekvieną kredito unijos narį;
 • Novatoriškumas – mes nuolat siekiame žengti žingsnis į žingsnį su naujovėmis;
 • Nuolatinis žinių siekimas – mes nuolat mokomės ir tobulėjame.

FB 02 28 tapkite nariu

Kredito unija "Germanto lobis" - patikimas Jūsų finansinis partneris.

Mus rasite adresu Sedos g. 6, Telšiai, tel.: (8 444) 33788, 8 620 89623 ir nutolusiose kasose Luokėje, Tryškiuose, Varniuose bei filiale Rietave (Oginskių g. 10, Rietavas).

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau