KUGL 368

Kredito unija „Germanto lobis“ – pagrindinė bendruomenės kredito įstaiga, gerbianti kooperatinius principus ir tradicijas, teikianti šiuolaikiškas finansines paslaugas asmeniškai kiekvienam nariui, tokiais principais vadovaujasi ir veikiančios įsteigtos nutolusios kasos.

Unijai vadovaujantis valdybos pirmininkas – administracijos vadovas Vytautas Barsteiga, o tuo metu, kai buvo steigiama Nevarėnų nutolusi kasa būdamas ir ūkininkas, pasistengė, kad kaimo žmonėms finansinės paslaugos būtų suteikiamos arčiau namų, sutaupant taip brangų žemdirbio laiką. Taigi, prieš 10 metų Nevarėnų miestelyje buvo atidaryta kredito unijos „Germanto lobis“ Nevarėnų nutolusi kasa, o sąskaitų vadybininkės pareigos patikėtos Nevarėnų seniūnijos gyventojai Audronei Sabutienei (tuo metu Mažeikienei). Miestelio gyventojai, ūkininkai, verslininkai, kurie ir anksčiau naudojosi įvairių finansinių įstaigų paslaugomis, savo santaupas patikėjo šiai, šalia namų įkurtai finansinei įstaigai – kredito unijai.

N-002Nevarėnų nutolusi kasa per savo darbo dešimtmetį ne tik pagražėjo, bet labai stipriai įaugo į miestelio gyvenimą. Didžioji dalis Nevarėnų seniūnijos gyventojų yra labai patenkinti seniūnijos centre galėdami gauti visas šiuolaikiškas ir kokybiškas bankines paslaugas ir jau neįsivaizduoja, kaip reikėtų išsiversti be Unijos  teikiamų finansinių paslaugų.

Ir toliau sėkmingai klestėti ir plėsti Unijos narių gretas su Dievo palaima linkėjo nutolusios kasos patalpas pašventinęs Nevarėnų bažnyčios klebonas Aloyzas Žygaitis.

Susirinkę svečiai, į šventinę popietę, skirtą kredito unijos „Germanto lobis“ Nevarėnų nutolusios kasos 10 metų veiklos jubiliejui paminėti, nestokojo gerų žodžių ne tik Unijos valdybos pirmininkui – administracijos vadovui Vytautui Barsteigai, bet ir Nevarėnuose dirbančiai sąskaitų vadybininkei Audronei Sabutienei. Ji aktyviai įsiliejusi į miestelio žmonių veiklą, dalyvauja įvairiuose seminaruose, rinkimų veikloje, yra aktyvi Nevarėnų seniūnijos moterų draugijos „Rėna“, bei vokalinio ansamblio narė, kitų Nevarėnų kultūros centro renginių dalyvė.

Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė sveikindama sakė, kad džiaugiasi jog kredito unija „Germanto lobis“ įsteigė miestelyje nutolusią kasą ir dėkojo Audronei Sabutienei už jos nuoširdumą. Nevarėnų vokalinio ansamblio narė ir moterų draugijos „Rėna“ pirmininkė Eugenija Jurkienė, kolektyvo ir draugijos vardu, taip pat negailėjo gerų žodžių ir teigė, jog apsilankius Unijos kasoje, galima gauti visas finansinėmis paslauga, ir maloniai pasišnekučiuoti, pasidalinti džiaugsmo akimirkomis, sunkiais išgyvenimais. Sąskaitų vadybininkės profesionalumu ir gebėjimu išklausyti bei patarti džiaugėsi ir ūkininkė Vida Čejauskienė. Nestokojantis humoro jausmo, Nevarėnų kultūros centro vadovas Albinas Šmukšta, juokaudamas sakė, kad ir kas benutiktų, Nevarėnuose nutolusi kasa privalo veikti. O aktyvūs Nevarėnų bendruomenės nariai I. A. Tenziagolskienė ir S. R. Tendziagolskis linkėdami ilgiausių metų, įteikė savo rankų darbo medalį, kuris primins 10 darbo veiklos metų.

N-016

KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas – administracijos vadovas Vytautas Barsteiga dėkojo Nevarėnų kasos nariams už jų bendruomeniškumą, kooperatinės bankininkystės idėjų palaikymą. Administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė palinkėjo, kad Nevarėnų miestelio gyventojams, Unijos kasa, visada išliktų pagrindine finansine įstaiga, kurioje galima atlikti visas šiuolaikiškas finansines operacijas.

Susirinkusiems svečiams, Audronė Sabutienė padėkojo už aktyvumą ir bendradarbiavimą, už galimybę būti bendruomenės dalimi, ir drauge su Nevarėnų vokaliniu ansambliu ir jo vadovu Martynu Miliausku, atliko keletą vokalinių kūrinių.

Kredito unija  „Germanto lobis“ yra kooperatinės bankininkystės lyderis Telšių rajone. Šiuo metu Unija jau yra įsteigusi 7 savo nutolusias kasas, bei Rietave veikia KU „Germanto lobis“ filialas.

Kredito unija -bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas, ir yra valdoma jos narių, vadovaujantis kooperatiniu principu: vienas narys-vienas balsas.

Džiugu, kad bendruomenės finansinė įstaiga - kredito unija  „Germanto lobis“ - jungia vis platesnį savo narių būrį, taip stiprindama savo kapitalą ir galėdama pasiūlyti šiuolaikiškas ir profesionalias finansines paslaugas.

NS-000Šių metų kovo 5 d. įvyko kredito unijos „Germanto lobis“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Jame išklausytos Stebėtojų tarybos pirmininko Andriaus Norkūno, Vidaus audito tarnybos vadovės Birutės Baltuonienės, Valdybos pirmininko Vytauto Barsteigos, Paskolų komiteto pirmininko Albino Slavinskio  pateiktos veiklos ataskaitos. Vyriausioji buhalterė Ingrida Šeršniovienė pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinį  už 2015 –uosius metus, 2016-2018 metų veiklos planą, bei 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatą. Beveik vienbalsiai susirinkime dalyvavę kredito unijos nariai pritarė ataskaitoms, kitų metų veiklos planui, pajamų ir išlaidų sąmatoms. Kadangi iš paskolų komiteto išėjo vienas narys, todėl likusiam veikiančios kadencijos laikotarpiui išrinkta VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktorė Jolanta Norvaišienė. Taip pat nustatytos ir patvirtintos kitiems metams  385 eurų išmokos (tantjemos)  kredito unijos vadovams.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo jam pirmininkavęs KU „Germanto lobis“ Stebėtojų tarybos pirmininkas A.Norkūnas. Anot jo, sėkmingai užbaigti 2015-ieji metai ir gautas pelnas - tai darnaus administracijos ir Paskolų komiteto veiklos rezultatas bei patikima Stebėtojų tarybos narių bei Vidaus audito tarnybos vadovės B.Baltuonienės priežiūra ir patikros. 

Vidaus audito tarnybos metinę ataskaitą pateikusi B.Baltuonienė  paminėjo atliktus patikrinimus. Ji akcentavo, kad KU „Germanto lobis“ valdyba pernai atsižvelgė į 12 pateiktų rekomendacijų trūkumams pašalinti, bei įvykdė visus Lietuvos banko teisės aktų nustatytus reikalavimus ir nepažeidė nė vieno įstatymo.

Išsamią ataskaitą pateikęs KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V.Barsteiga pabrėžė, kad 18 metų veikiantis kooperatinis bankas sėkmingai įgyvendina užsibrėžtus tikslus, pasidžiaugė didėjančiu žmonių pasitikėjimu, bendruomeniškumu, nuveiktais darbais, stiprėjančia unija ir jos įvaizdžio gerinimu bei kryptinga veikla, kurioje pernai, atsižvelgiant į Lietuvos banko reikalavimus, svarbiausia kryptis buvo  tvaraus kapitalo formavimas. Visi praėjusių metų veiklos plane numatyti rodikliai, išskyrus pritraukti 305 naujus narius (sulaukta 257 narių) įvykdyti.

Vytautas 1 1

KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V.Barsteiga pasidžiaugė pradėta įgyvendinti ilgai brandinta idėja - pasodinti Žemaitijoje kooperacijos parką. Jis augs prie Vembūtų piliakalnio, kur pernai pirmąjį ąžuolą jau pasodino KU „Germanto lobis“ kartu su Žemės ūkio kooperatyvo „Rešketėnai“, Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ bei kooperatyvo „Eko Žemaitija“ atstovais. Bendruomeniškumą stiprina  pernai jau antrą kartą  startavusi bėgimo šventė „Judėkime kartu“, pritraukianti gausų būrį įvairaus amžiaus sporto mėgėjų. V.Barsteigia viliasi, kad švenčiant unijos dvidešimtmetį organizuos bėgimo maratoną nuo KU „Germanto lobio“ iki Germanto ežero. Kredito unijos administracijos darbuotojai nuolatiniai Telšių mieste, Rietavo savivaldybėje, Tverų miestelyje organizuotų renginių dalyviai, Unija remia kaimo bendruomenių įgyvendinamus projektus bei renginius. KU „Germanto lobis“ valdyba, priėmusi nutarimą finansuoti Telšių rajono kaimo bendruomenių įgyvendinamus projektus, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos kryptį „LEADER metodo įgyvendinimas“ buvo įvertinta padėkos raštu.

Paskolų komiteto pirmininkas A.Slavinskis ataskaitoje pateikė keletą skaičių: pernai 32 kartus komitetas rinkosi svarstyti paskolų išdavimo ir išdavė 11 mln. eurų,  nors nurašytos 4 paskolos (42,91 tūkst. eurų) , tačiau tie pinigai po metų kitų grįš, nes teismo keliu bus išieškoti iš skolintojų.

KU „Germanto lobis“ 2016-2018 metų veiklos planą pristačiusi administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė pabrėžė, kad pagrindine kryptimi, kaip ir anksčiau bus tvaraus kapitalo formavimas, paskolų portfelio augimas ir rizikos valdymas, paslaugų ir produktų pardavimo didinimas bei paskolų portfelio aktyvinimas, o taip pat - unijos įvaizdžio kūrimas ir rinkodara.

Vienbalsiai pritarta pasiūlymui, kad gautą 27,34 tūkst. eurų pelną perves į rezervinį fondą, taip užtikrinant tvaraus kapitalo formavimo tęstinumą.

NS-037

Pasibaigus susirinkimui KU „Germanto lobis“ nariai pabendravo prie kavos ir arbatos puodelio, o vėliau mėgavosi nuotaikingu Žemaitės dramos teatro spektakliu Žemaitės komediją „Trys mylimos“. 

Informacija ruošiama

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau