KUGL 368

Nevyriausybinių organizacijų vardu kalbėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Telšių rajono komiteto sekretorė Valė Beržienė, kuri pabrėžė, kad Telšiuose geriausias bankas- tai kredito unija „Germanto lobis“. 

 DSC 0049 Patvirtintos ataskaitos

Stebėtojų tarybos ataskaitą pristatė jos pirmininkas Andrius Norkūnas. Stebėtojų taryba 2013 metais dirbo intensyviai, dalyvavo ir valdybos posėdžiuose, kai buvo sprendžiami sudėtingesni klausimai.  A.Norkūnas pabrėžė, kad kredito unijos yra vienintelės lietuviško kapitalo finansinės  įstaigos, kurios turi išlikti, tačiau šiuo metu iškilęs svarstymas dėl galimybės joms susijungti -- stambėti ir didinti kapitalą. Vidaus audito tarnybos vadovė Birutė Baltuonienė savo metinėje ataskaitoje paminėjo atliktus vidaus auditus, apie paskolų išdavimo, administravimo ir valdymo rizikas.

Valdybos veiklos ataskaitą už 2013 metus pristatė valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga. Paskolų komiteto ataskaitą už 2013 metus pateikė komiteto pirmininkas Albinas Slavinskis, o 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pristatė vyr. buhalterė Ingrida Šeršniovienė.

Administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė pristatė 2014 metų strateginį veiklos planą. 

 MG 0002

Pagrindinės veiklos kryptys

Valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga savo ataskaitoje apžvelgė finansinę situaciją ir pasidžiaugė, kad suvaldė per krizės metus patirtus nuostolius ir tikisi, kad unija šias metais dirbs pelningai. 

Vytautas Barsteiga pristatė 2013 metams patvirtintas veiklos kryptis, tai: „Paskolų portfelio rizikos valdymas ir diversifikavimas“ ; „Įvaizdžio formavimas ir prestižo didinimas“; „Naujų narių pritraukimas ir aktyvinimas“; „Paslaugų ir produktų pardavimo didinimas bei kokybės tobulinimas“; „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir valdymo organų narių aktyvinimas“.

Pernai valdyba posėdžiavo 38 kartus ir priėmė reikalingus nutarimus dėl veiklos krypčių įgyvendinimo, dėl laisvų lėšų investavimo, svarstė veiklos ir finansinius rezultatus,  rekomendacijas bei kitus klausimus.

Valdybos pirmininkas pažymėjo, kad  ne visus planus pavyko įgyvendinti pagal numatytas veiklos kryptis. Dėl rajono gyventojų mažėjimo, nepavyko pasiekti naujų narių priėmimo plano, tačiau  terminuotų indėlių planas viršytas 800 tūkst. litų. Sėkmingai įgyvendinti kreditinių ir debetinių kortelių išdavimo, bei naudojimosi elektroninės bankininkystės „i-Unija“ planai.

Valdybos ataskaitoje buvo pažymėta, kad KU „Germanto lobis“ pernai surengė keturias spaudos konferencijas, teikė informaciją laikraščiui „Kredito unijų žinios“, surengė parodos apie ekspediciją į lietuvių tremties vietas pristatymą, paminėjo Luokės nutolusios kasos veiklos 10 metų jubiliejų, prisijungė prie LCKU organizuotos akcijos „Kooperacijos jėga -- vienybėje“ ir rinko aukas Filipinų kredito unijų judėjimui, atnaujino interneto svetainę www.kugl.lt, dalyvavo rotondos prie Masčio ežero tvarkymo talkoje.

KU „Germanto lobis“ nuolat tobulina paslaugų kokybę, todėl dalis naudojamos programos buvo atnaujinta ir perkelta į „i-Kubas“ sistemą. Išplėtus KU paslaugas, buvo suteiktos garantijos įmonėms, dalyvaujančioms Lietuvos darbo biržos remiamose darbo vietų steigimo programose.

KU „Germanto lobis“ stengiasi gerinti savo narių aptarnavimą, todėl valdymo organų nariai ir darbuotojai nuolat dalyvauja specializuotuose mokymuose ir seminaruose. Ateinančiais metais taip pat didelis dėmesys bus skirtas darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Susirinkime dalyvavę unijos nariai išklausę pasisakiusiųjų pranešimus, KU „Germanto lobis“ veiklą įvertino teigiamai ir pritarė visiems sprendimams.

DSCN3091

Rinkimai

Šių metų visuotinis narių susirinkimas buvo rinkiminis, todėl šiek tiek pasikeitė KU „Germanto lobis“ valdymo organų sudėtis.

Iš valdybos narių atsistatydino Antanas Stankus, kuris savo 11 metų visuomeniniu darbu prisidėjo prie unijos kūrimo ir jos darbo gerinimo. Paskolų komitete nuo pirmų kredito unijos įsikūrimo dienų visuomeniniais pagrindais dirbęs Donatas Kęstutis Zeveckas atsisveikindamas palinkėjo gero darbo jaunesniems.

Suskaičiavus KU „Germanto lobis“ rinkimų rezultatus, buvo paskelbti nauji valdymo organų nariai. Stebėtojų taryboje liko tie patys nariai: pirmininkkas Andrius Norkūnas, nariais Jonas Buivydas ir Marijona Liakienė.

Paskolų komiteto pirmininku vėl išrinktas Albinas Slavinskis, nariais Birutė Každailevičiūtė, Antanas Mažeika, Vytautas Rakickas, o vietoje D.K. Zevecko -- Mantas Vaškys.

Valdybos narių sudėtis taip pat pasikeitė. Vietoje Antano Stankaus buvo pasiūlytas ir išrinktas Juozas Butkevičius, kiti nariai Zita Bumblauskienė, Laimonas Balsys ir  Jadzė Tarvainienė liko dirbti dar vienai 4 metų kadencijai. Valdybos pirmininku  buvo perrinktas Vytautas Barsteiga.

Pranešėjai atsakinėjo į pateiktus klausimus. Pagrindinis šių metų klausimas, kurį kėlė ne vienas narys, buvo artėjantis euro įvedimas.

Valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga palinkėjo darbingų ir produktyvių metų naujai išrinktiems valdymo organams, sėkmingų metų visiems Unijos nariams ir gerų rezultatų Unijai.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau