KUGL 368

Po­lo­ne­zo žings­niu į Rie­ta­vą su­grį­žo My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis. Šim­tai žmo­nių šeš­ta­die­nį su­plū­do į  iš­kil­min­gą kom­po­zi­to­riaus, di­plo­ma­to 250-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių šven­tę. Gar­bin­gos gi­mi­nės val­dy­mo lai­kus me­na ir tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė, ku­rios me­tu pa­gerb­ti gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­tys sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, pui­kiai ūki­nin­kau­jan­tys žem­dir­biai bei pa­mi­nė­ta pir­mo­sios že­mės ūkio pa­ro­dos 155 me­tų su­kak­tis.

077Trys pa­tran­kų sal­vės, iš­šau­tos už Lie­tu­vą, Rie­ta­vą ir Ogins­kį, skelbė eisenos pradžią. Ly­di­mi or­kest­rų vi­si pa­trau­kė į par­ką švęs­ti tra­di­ci­nių My­ko­li­nių. Sa­vi­val­dy­bės val­džia, sve­čiai, drau­gų de­le­ga­ci­jos iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, įstai­gų, įmo­nių ko­lek­ty­vai, kai­mų ben­druo­me­nių at­sto­vai lyg srau­ni spal­vin­ga gy­vy­bės upė už­tvin­dė mies­to gat­ves. Šioje eisenoje sudalyvavo ir kredito unija „Germanto lobis“, kuri jau keturius metus sėkmingai dirba rietaviškių labui. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau