Naujienos

Informacija kredito unijos „Germanto lobis“ indėlininkams

Vadovaujantis VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, informuojame kredito unijos „Germanto lobis“ indėlininkus apie indėlių draudimą.
Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti kredito unijoje „Germanto lobis” arba paspaudę čia.
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.
Dėl šio pranešimo Jums, kaip kredito unijos nariui, jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.

Atgal