mėn.

Palūkanų norma: 7,5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 8,84%

Paskolos kaina: 5449,95

Mėn. įmoka

225,00

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.
**Bendros vartojimo kredito kainos skaičiavimo pavyzdys: Skolinantis 3 000 €, kai sutarties trukmė – 60 mėn., metinė palūkanų norma – 9 %, sutarties sudarymo mokestis – 2 %, BVKKMN – 10,32 %, bendra mokėtina suma – 3 796,50 €, mėnesio įmoka – 62,28 €.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

X
Ačiū, Jūsų paraišką gavome.

LKU kredito unijų grupė aktyviai dalyvauja finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams atnaujinti, plėsti ir modernizuoti savo ūkius:

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti, reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“

Pagrindinis skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti, reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumą, reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, teikiant paskolas apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Kredito suma pagal šią priemonę vienam kredito gavėjui negali viršyti 500 000 eurų, neviršijant sumos limito pagal vieną iš sąlygų:

 • 15 proc. paskolos gavėjo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius arba
 • 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, kurį pateikta paraiška paskolai gauti.

Grąžinimo terminas – iki 72 mėn.

Paskolos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Kreditai teikiami ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • Kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus)), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • Pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.
 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.
 • Ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1 arba
 • apyvarta nukrito daugiau kaip 10 proc. (vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 1 d. iki paraiškos paskolai gauti pateikimo lyginama su vidutine mėnesio apyvarta per atitinkamą laikotarpį 2021 metais).
 • Kredito administravimo mokesčiai, skirti kredito sutarties sudarymui, negali būti didesni nei 2 proc. nuo kredito sumos, tačiau bendra kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso kredito gavėjas turi sumokėti už kreditą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) ir didesnė kaip 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų).
 • Kreditui taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, kuri, priklausomai nuo kredito trukmės, yra 0,1 proc., kai kredito trukmė yra iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių (imtinai) / 0,51 proc., kai kredito trukmė yra nuo 37 (trisdešimt septynių) mėnesių iki 72 (septyniasdešimt dviejų) mėnesių (imtinai) (taikoma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms).

Kreditas pagal šią Priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui finansuoti:

 • darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu);
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;
 • trąšos;
 • augalų apsaugos priemonės;
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų ir gyvulių sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;
 • pašarai ir (ar) jų priedai;
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti;
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai vaistai, veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.);
 • kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija;
 • šios paskolos administravimo mokesčio išlaidos.

Kreditas turi būti panaudotas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo kredito išdavimo. Nepanaudojus kredito per 6 mėnesių terminą, kredito gavėjas kredito unijai privalo grąžinti likusią nepanaudotą kredito  dalį.