Mokėjimo sąskaita kredito unijoje

Kredito unija, jums tapus jos nariu, atidarys mokėjimo sąskaitą, skirtą tvarkyti kasdienius finansinius reikalus, taip pat mokėti mokesčius ir atlikti kitus pinigų pervedimus. Kredito unijoje turėdami mokėjimo sąskaitą galėsite:

 • Laikyti ir kaupti pinigus
 • Pasirinkti mokėjimo paslaugų krepšelį
 • Išgryninti lėšas „Medus“ ar kituose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje
 • Į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • Pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje
 • Patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už prekes ir paslaugas internetu ar atvykus į kredito unijos skyrių
 • Apmokėti komunalinius mokesčius

Apie Jūsų teises vykdant mokėjimus Europoje skaitykite čia.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

Mokėjimų SEPA erdvėje vykdymo laikai

 • Mokėjimas į savo sąskaitą kredito unijoje arba į savo ar kito kliento sąskaitą LKU grupei priklausančioje kredito unijoje atliekamas tą pačią dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 23.55 val.
 • Mokėjimas į kitus Lietuvoje registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas atliekamas tą pačią darbo dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 16.00 val.
 • Mokėjimas į SEPA* erdvės šalyse registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas atliekamas tą pačią darbo dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 16.00 val.
SEPA mokėjimo nurodymo pateikimo laikas kredito unijoje Preliminarus SEPA mokėjimo gavimo laikas darbo dieną**
Nuo 00:00 iki 9:10 11:15
Nuo 9:10 iki 11:40 13:45
Nuo 11:40 iki 14:10 16:15
Nuo 14:10 iki 16:00 17:45
Nuo 16:00 iki 24:00 11:15 / kitą darbo dieną (D+1)

*SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

**Darbo dienos – visos savaitės dienos išskyrus šeštadienį, sekmadienį, kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas poilsio ir švenčių dienas bei Didįjį (prieš Velykinį) penktadienį.

Dėmesio!

Faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ar mokėjimo paslaugų teikėjo ir gali būti vėlesnis nei nurodyta lentelėje.

Paslaugų įkainiai

Pagrindinė sąskaita

LKU grupės kredito unijos teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos ir pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – visų būtiniausių finansinių paslaugų krepšelį už patrauklią kainą. Maksimalų mėnesinį komisinį atlyginimą už krepšelį nustato ir viršutinę ribą kasmet peržiūri Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesinis komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – 1,37 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugos kaina – 0,68 Eur.

Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu.

Standartinės į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos būtiniausios paslaugos, kurios kas mėnesį būtų teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:

 • Sąskaitos atidarymas
 • El. bankininkystė
 • Saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė
 • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos pasirinktu būdu
 • Mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele
 • Ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį
 • Pervedimai įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Tikslų paslaugų sąrašą ir kainą kredito unijos nustato savarankiškai. Visų kredito unijų paslaugų įkainiai skelbiami Lietuvos banko svetainėje.

Mokėjimų krepšelis „Mokėjimo kortelė“

Pasirinkimo laisvė taupantiems laiką ir pasirinkusiems debetinę mokėjimo kortelę „Maestro“, kaip pagrindinę mokėjimų sąskaitą!

Nemokamas mokėjimų krepšelis „Mokėjimo kortelė“. Jo privalumas:

Lėšų išgryninimo paslauga

Su mokėjimo kortele „Maestro“ tinklo „MEDUS“ bankomatuose

Iki 600 Eur/mėn. – 0 Eur
Virš 600 Eur/mėn. – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
Kredito unijos skyriuje iš mokėjimo sąskaitos Nuo sumos 0,6 proc., min. suma – 1 Eur

 

Pervedimų mokėjimo krepšelis

„Pervedimų“ mokėjimo krepšelis skirtas tiems klientams, kurie daugiausia mokėjimo pervedimus atlieka per el. bankininkystę „i-Unija“. Jums padidinus savo privalomą pajų iki 60,00 Eur, už 3 Eur per mėnesį mokestį Jums bus suteiktos šios paslaugos:

 • Nemokami mokėjimai eurais internetu:
 • Neriboti mokėjimai eurais internetu tarp savo sąskaitų ir kredito unijos narių
 • 25 mokėjimų eurais internetu kas mėnesį į kitas Lietuvoje arba kitose SEPA erdvės* šalyse veikiančias kredito įstaigas
 • 5 mokėjimai eurais internetu kas mėnesį už įmokas ir paslaugas
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas:
 • Nemokamai 500 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 500 Eur – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
 • Nemokamai 200 Eur per mėnesį mokėjimo kortele „Maestro“ tinklo „MEDUS“ bankomatuose, viršijus 200 Eur – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
 • El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė
 • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose
 • Nemokama debeto „Maestro“ kortelė ir atsiskaitymų operacijos „Maestro“ kortele

*SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

Sąskaitos perkėlimo paslauga

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai paslauga, kai Jūsų mokėjimo sąskaita ir su ja susijusios paslaugos iš vieno mokėjimo paslaugų teikėjo perkeliamos naujam paslaugų teikėjui.

Kokios paslaugos gali būti perkeltos iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

 • Sąskaitoje esančių lėšų likutis. Jūsų pageidavimu, ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas perves lėšų likutį į naujai atidarytą sąskaitą kredito unijoje.
 • Periodinės įplaukos. Jūsų pageidavimu, kredito unija gali informuoti mokėtojus apie Jūsų sąskaitos pasikeitimą.

Kaip atliekama sąskaitos perkėlimo paslauga?

 • Tapkite kredito unijos nariu ir atsidarykite naują mokėjimo sąskaitą kredito unijoje. Daugiau informacijos apie mokėjimo sąskaitą kredito unijoje bei indėlių ir (arba) įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas rasite čia.
 • Kredito unijoje užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą.
 • Kredito unija sąskaitos perkėlimo veiksmus atliks ne vėliau kaip per 13 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jūsų pageidavimu, prašyme galite nurodyti vėlesnę sąskaitos perkėlimo datą.

Kita naudinga informacija

 • Komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą netaikomas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog perkeliant mokėjimo sąskaitą, kredito unija gali neteikti tam tikrų paslaugų, buvusių pas ankstesnį mokėjimo paslaugų teikėją.
 • Ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas gali taikyti mokėjimo sąskaitos uždarymo mokestį. Jums pageidavus ją uždaryti, šis mokestis gali būti nurašytas nuo Jūsų sąskaitos pagal ankstesniojo mokėjimo paslaugų teikėjo įkainius.
 • Kredito unija gali taikyti mokesčius pagal nustatytus galiojančius įkainius už informacinio laiško trečiosioms šalims siuntimą apie mokėjimo sąskaitos pasikeitimą.

Daugiau informacijos apie sąskaitos perkėlimo paslaugą rasite Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje 

Su „i-Unija“ mes – dar arčiau Jūsų!