Mokėjimo sąskaita kredito unijoje

Kredito unija jums atidarys mokėjimo sąskaitą, kuria galėsite naudotis prisijungę prie el. bankininkystės „i-Unija“ arba atvykę į savo kredito uniją. Jūsų elektroninės bankininkystės paskyra suteikia galimybę valdyti finansus internete, prisijungti prie „Sodros“, VMI, E. valdžios vartų ir kitų elektroninių paslaugų. El. bankininkystėje taip pat galite:

 • Peržiūrėti operacijų išrašą.
 • Atlikti mokėjimus (SEPA*) tarp LKU grupei priklausančių kredito unijų. Kredito pervedimai vykdomi tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 23:55 val.
 • Atlikti kredito pervedimus (SEPA*) Lietuvoje ir Europoje. Kredito pervedimai vykdomi tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 16:00 val.
 • Atsiskaityti už komunalines ir kitas paslaugas.

*SEPA sudaro visos ES šalys, Norveg*SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

Apie Jūsų teises vykdant mokėjimus Europoje skaitykite čia.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

Paslaugų įkainiai

Kredito unijų įkainius rasite čia.

Mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2022 m. kovo 01 d.

Pavadinimas Fiziniams asmenims
Mokėjimo sąskaitos tvarkymas
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas ir patvirtinimas Už einamąją dieną –  0,00 Eur

Už mėnesį – 1,00 Eur

Už 1 ketvirtį – 3,00 Eur

Vienus metus – 5,00 Eur

Pažyma apie sąskaitos likučius ir kitos pažymos 5,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 3,50 Eur
Unijos pranešimai apie įplaukas į Jūsų sąskaitą SMS žinute 0,10 Eur
Kredito pervedimai SEPA* Skyriuje
Į savo sąskaitą 0,00 Eur
Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 2,00 Eur
Į kitame MPT* esančią sąskaitą 2,00 Eur
Įmokos už paslaugas 0,50 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

Arešto orderių apdorojimas

2,00 Eur

 

0,23 Eur

Kredito pervedimai ne SEPA* Skyriuje
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (paprastas) 10,00 Eur
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (skubus) 15,00 Eur
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (lb. skubus) 30,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas KU viduje 0,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas iš kitų MPT 0,00 Eur
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) 0,50 Eur
Debeto kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė 5,00 Eur
Aptarnavimas 0,00 Eur
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate 0,10 Eur
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate 0,20 Eur
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur
Kredito kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė 8,00 Eur
Sąskaitos tvarkymo mokestis 0,50 Eur/mėn.
Kelionių draudimas 28,00 Eur/metams
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate 0,10 Eur
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate 0,20 Eur
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur
Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)
Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)
Pavadinimas Fiziniams asmenims
Grynųjų pinigų išėmimas
Kredito unijos skyriuje iš mokėjimo sąskaitos Iki 600,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur

Virš 600,00 Eur/mėn. – 0,6 proc., nemažiau 1,00 Eur

Debeto kortele kredito unijos skyriuje 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Kredito kortele kredito unijos skyriuje 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,6 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Debeto kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,2 proc. nuo sumos,    nemažiau 1,00 Eur.
Kredito kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,4 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Debeto kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,50 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Kredito kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 2,50 proc. nuo sumos,   nemažiau 3,00 Eur
Debeto kortele Perlo terminaluose 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur
Kredito kortele Perlo terminaluose 1 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Kredito unijos skyriuje 0,00 Eur
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,3 proc. nuo sumos
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,3 proc. nuo sumos
Debeto kortele Perlo terminaluose 0,65 Eur
Kredito kortele Perlo terminaluose 0,65 Eur
Į kito asmens sąskaitą toje pačioje KU (išskyrus įmokas už paskolas ir kreditus) 0,1 proc. nuo sumos,  nemažiau 1,50 Eur
Į socialinių paslaugų centro sąskaitą 0,50 Eur
Grynųjų pinigų užsakymas
Grynieji pinigai, kurių suma didesnė, kaip 3000,00Eur, turi būti užsakomi ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas prieš pageidaujant juos gauti, užsakytų grynųjų pinigų neatsiėmimas laiku arba užsakymo atšaukimas kredito unijai patvirtinus grynųjų pinigų užsakymą-0,20 proc. nuo užsakytos sumos, min.8,00 Eur, max. 90,00 Eur.
Monetų perskaičiavimas
Nuo 5,00 Eur 4 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Finansinių dokumentų dublikatų ir kopijų darymas
Už kredito unijos dokumentų dublikatų išdavimą 1 psl. – 1,00 Eur
Už dokumentų kopijavimą 1 psl. – 1,00 Eur
Mokamųjų ir kitų dokumentų paieška archyve
Iki vienerių metų laikotarpį 10,00 Eur
Už senesnių, nei vieneri metai 15,00 Eur
Papildoma informacija
Stojamoji įmoka 3,00 Eur
Pakartotinio stojimo įmoka 15,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur
Pažymos apie projektų finansavimą preliminariomis sąlygomis 50,00 Eur
Veiklos teritorija Telšių rajono savivaldybė ir su ja besiribojančių savivaldybių teritorijos (Rietavo, Plungės r., Mažeikių r., Šilalės r.,

Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.)

* Kredito pervedimai SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

* Kredito pervedimai ne SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.

* MPT – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.

* EEE –  Europos ekonominė erdvė.

Pagrindinė sąskaita

LKU grupės kredito unijos teikia pagrindinės mokėjimo sąskaitos ir pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – visų būtiniausių finansinių paslaugų krepšelį už patrauklią kainą. Maksimalų mėnesinį komisinį atlyginimą už krepšelį nustato ir viršutinę ribą kasmet peržiūri Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. maksimalus mėnesinis komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – 1,45 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims pagrindinės lengvatinės mokėjimo sąskaitos paslaugos kaina – 0,72 Eur.

Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu.

 1. Standartinės į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos būtiniausios paslaugos, kurios kas mėnesį būtų teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:
 • Sąskaitos atidarymas
 • El. bankininkystė
 • Saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė
 • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos pasirinktu būdu
 • Mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele
 • Ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį
 • Pervedimai įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį kredito unijos bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Tikslų paslaugų sąrašą ir kainą kredito unijos nustato savarankiškai. Visų kredito unijų paslaugų įkainiai skelbiami Lietuvos banko svetainėje.

 

Mokėjimų krepšelis „Mokėjimo kortelė“

Pasirinkimo laisvė taupantiems laiką ir pasirinkusiems debetinę mokėjimo kortelę „Maestro“, kaip pagrindinę mokėjimų sąskaitą!

Nemokamas mokėjimų krepšelis „Mokėjimo kortelė“. Jo privalumas:

Lėšų išgryninimo paslauga

Su mokėjimo kortele „Maestro“ tinklo „MEDUS“ bankomatuose

Iki 600 Eur/mėn. – 0 Eur
Virš 600 Eur/mėn. – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
Kredito unijos skyriuje iš mokėjimo sąskaitos Nuo sumos 0,6 proc., min. suma – 1 Eur

 

Pervedimų mokėjimo krepšelis

„Pervedimų“ mokėjimo krepšelis skirtas tiems klientams, kurie daugiausia mokėjimo pervedimus atlieka per el. bankininkystę „i-Unija“. Jums padidinus savo privalomą pajų iki 60,00 Eur, už 3 Eur per mėnesį mokestį Jums bus suteiktos šios paslaugos:

 • Nemokami mokėjimai eurais internetu:
 • Neriboti mokėjimai eurais internetu tarp savo sąskaitų ir kredito unijos narių
 • 25 mokėjimų eurais internetu kas mėnesį į kitas Lietuvoje arba kitose SEPA erdvės* šalyse veikiančias kredito įstaigas
 • 5 mokėjimai eurais internetu kas mėnesį už įmokas ir paslaugas
 • Grynųjų pinigų išmokėjimas:
 • Nemokamai 500 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 500 Eur – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
 • Nemokamai 200 Eur per mėnesį mokėjimo kortele „Maestro“ tinklo „MEDUS“ bankomatuose, viršijus 200 Eur – taikomi standartiniai mokėjimo paslaugų įkainiai
 • El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė
 • Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas
 • Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose
 • Nemokama debeto „Maestro“ kortelė ir atsiskaitymų operacijos „Maestro“ kortele

*SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

Sąskaitos perkėlimo paslauga

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai paslauga, kai Jūsų mokėjimo sąskaita ir su ja susijusios paslaugos iš vieno mokėjimo paslaugų teikėjo perkeliamos naujam paslaugų teikėjui.

Kokios paslaugos gali būti perkeltos iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

 • Sąskaitoje esančių lėšų likutis. Jūsų pageidavimu, ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas perves lėšų likutį į naujai atidarytą sąskaitą kredito unijoje.
 • Periodinės įplaukos. Jūsų pageidavimu, kredito unija gali informuoti mokėtojus apie Jūsų sąskaitos pasikeitimą.

Kaip atliekama sąskaitos perkėlimo paslauga?

 • Tapkite kredito unijos nariu ir atsidarykite naują mokėjimo sąskaitą kredito unijoje. Daugiau informacijos apie mokėjimo sąskaitą kredito unijoje bei indėlių ir (arba) įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas rasite čia.
 • Kredito unijoje užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą.
 • Kredito unija sąskaitos perkėlimo veiksmus atliks ne vėliau kaip per 13 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jūsų pageidavimu, prašyme galite nurodyti vėlesnę sąskaitos perkėlimo datą.

Kita naudinga informacija

 • Komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą netaikomas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog perkeliant mokėjimo sąskaitą, kredito unija gali neteikti tam tikrų paslaugų, buvusių pas ankstesnį mokėjimo paslaugų teikėją.
 • Ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas gali taikyti mokėjimo sąskaitos uždarymo mokestį. Jums pageidavus ją uždaryti, šis mokestis gali būti nurašytas nuo Jūsų sąskaitos pagal ankstesniojo mokėjimo paslaugų teikėjo įkainius.
 • Kredito unija gali taikyti mokesčius pagal nustatytus galiojančius įkainius už informacinio laiško trečiosioms šalims siuntimą apie mokėjimo sąskaitos pasikeitimą.

Daugiau informacijos apie sąskaitos perkėlimo paslaugą rasite Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje 

Su „i-Unija“ mes – dar arčiau Jūsų!