Paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai

Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Dėmesio!

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio mėn. 02 d. keičiasi kredito unijos „Germanto lobis“ Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos).

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti (atsisiųsti čia).

Kas keičiasi?

Buvo patikslintos šios nuostatos:

  • Papildėme informacija, kad kai kurie mokėjimai gali būti atidėti ar nevykdomi, jeigu jų negalime atlikti dėl teisinių ar reguliavimo reikalavimų arba prireikus atlikti papildomas patikras. Daugiau informacijos pateikta Sąlygų 7 dalyje.
  • Patikslinta informacija dėl mokėjimo operacijų atsekimo ir mokėjimo operacijų lėšų atgavimo. Daugiau informacijos pateikta Sąlygų 14 dalyje.
  • Patikslinta informacija dėl sutarčių galiojimo ir pabaigos nurodant, kokiais atvejais kredito unija turi teisę nutraukti sutartį, pagal kurią vykdo mokėjimo operacijas. Daugiau informacijos pateikta Sąlygų 18 dalyje.
  • Sąlygų 19 d. pateikta atnaujinta informacija dėl skundų nagrinėjimo kredito unijoje.
  • ir kt.

Turite abejonių dėl būsimų pasikeitimų?

Šis procesas vyks sklandžiai ir tai neturės poveikio kredito unijos “Germanto lobis“ teikiamoms paslaugoms. Jeigu dėl šių pasikeitimų nuspręstumėte uždaryti sąskaitą, galite tai padaryti nemokamai iki 2023 m. spalio mėn. 02 d. informuodami kredito uniją raštu.