Paslaugų teikimo sąlygos

Kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Kredito unijų įkainius rasite čia.

Mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2022 m. kovo 01 d.

Pavadinimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Mokėjimo sąskaitos tvarkymas
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas ir patvirtinimas Už einamąją dieną –  0,00 Eur

Už mėnesį – 1,00 Eur

Už 1 ketvirtį – 3,00 Eur

Vienus metus – 5,00 Eur

Už einamąją dieną –  0,00 Eur

Už mėnesį – 1,00 Eur

Už vieną ketvirtį –    3,00 Eur

Vienus metus – 5,00 Eur

Pažyma apie sąskaitos likučius ir kitos pažymos 5,00 Eur 5,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 3,50 Eur 10,00 Eur
Kredito pervedimai SEPA* Skyriuje i-Unijoje Skyriuje i-Unijoje
Į savo sąskaitą 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur
Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje 2,00 Eur 0,23 Eur 2,00 Eur 0,23 Eur
Į kitame MPT* esančią sąskaitą 2,00 Eur 0,23 Eur 2,00 Eur 0,23 Eur
Įmokos už paslaugas 0,50 Eur 0,23 Eur 0,50 Eur 0,23 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 2,00 Eur 2,00 Eur 2,00 Eur 2,00 Eur
Kredito pervedimai ne SEPA* Skyriuje i-Unijoje Skyriuje i-Unijoje
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (paprastas) 10,00 Eur 20,00 Eur
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (skubus) 15,00 Eur 30,00 Eur
Į kitas kredito įstaigas ne SEPA šalyse (lb. skubus) 30,00 Eur 50,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas KU viduje 0,00 Eur 0,00 Eur
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas iš kitų MPT 0,00 Eur 0,00 Eur
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) 0,50 Eur 20,00 Eur
Debeto kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė 5,00 Eur
Aptarnavimas 0,00 Eur
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate 0,10 Eur
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate 0,20 Eur
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur
Kredito kortelės išdavimas ir kiti mokesčiai
Išdavimas/pakeitimas/dublikato užsakymas/ papildoma kortelė 8,00 Eur 10,00 Eur
Sąskaitos tvarkymo mokestis 0,50 Eur/mėn. 3,00 Eur/mėn.
Kelionių draudimas 28,00 Eur/metams 0,00 Eur
Likučio peržiūra tinklo „Medus“ bankomate 0,10 Eur 0,10 Eur
Likučio peržiūra kitų LT veikiančių MPT* bankomate 0,20 Eur 0,20 Eur
PIN kodo pakeitimas tinklo „Medus“ bankomate 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 4,00 Eur
Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 14,00 Eur
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą) 40,00 Eur
Pavadinimas Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
Grynųjų pinigų išėmimas
Kredito unijos skyriuje iš mokėjimo sąskaitos Iki 600,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur

Virš 600,00 Eur/mėn. – 0,6 proc., nemažiau 1,00 Eur

Iki 600,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur

Virš 600,00 Eur/mėn. – 0,6 proc., nemažiau    3,00 Eur

Debeto kortele kredito unijos skyriuje 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Kredito kortele kredito unijos skyriuje 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,6 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Debeto kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,2 proc. nuo sumos,    nemažiau 1,00 Eur.
Kredito kortele LT arba kitose EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,4 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur 1,5 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Debeto kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 1,50 proc. nuo sumos, nemažiau 2,00 Eur
Kredito kortele ne EEE* šalyse veikiančių MPT* bankomatuose 2,50 proc. nuo sumos,   nemažiau 3,00 Eur 2,50 proc. nuo sumos, nemažiau 3,00 Eur
Debeto kortele Perlo terminaluose 0,8 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur
Kredito kortele Perlo terminaluose 1 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur 1,00 proc. nuo sumos, nemažiau 0,65 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Kredito unijos skyriuje 0,00 Eur 0,00 Eur
Debeto kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,3 proc. nuo sumos
Kredito kortele tinklo „Medus“ bankomate 0,3 proc. nuo sumos 0,5 proc. nuo sumos
Debeto kortele Perlo terminaluose 0,65 Eur
Kredito kortele Perlo terminaluose 0,65 Eur 0,65 Eur
Į kito asmens sąskaitą toje pačioje KU (išskyrus įmokas už paskolas ir kreditus) 0,1 proc. nuo sumos,  nemažiau 1,50 Eur 0,1 proc. nuo sumos, nemažiau 1,50 Eur
Į socialinių paslaugų centro sąskaitą 0,50 Eur 0,50 Eur
Grynųjų pinigų užsakymas
Grynieji pinigai, kurių suma didesnė, kaip 3000,00Eur, turi būti užsakomi ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas prieš pageidaujant juos gauti, užsakytų grynųjų pinigų neatsiėmimas laiku arba užsakymo atšaukimas kredito unijai patvirtinus grynųjų pinigų užsakymą-0,20 proc. nuo užsakytos sumos, min.8,00 Eur, max. 90,00 Eur.
Monetų perskaičiavimas
Nuo 5,00 Eur 4 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur 4 proc. nuo sumos, nemažiau 1,00 Eur
Finansinių dokumentų dublikatų ir kopijų darymas
Už kredito unijos dokumentų dublikatų išdavimą 1 psl. – 1,00 Eur 1 psl. – 1,00 Eur
Už dokumentų kopijavimą 1 psl. – 1,00 Eur 1 psl. – 1,00 Eur
Mokamųjų ir kitų dokumentų paieška archyve
Iki vienerių metų laikotarpį 10,00 Eur 10,00 Eur
Už senesnių, nei vieneri metai 15,00 Eur 15,00 Eur
Papildoma informacija
Stojamoji įmoka 3,00 Eur 10,00 Eur
Pakartotinio stojimo įmoka 15,00 Eur 50,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur 300,00 Eur
Pažymos apie projektų finansavimą preliminariomis sąlygomis 50,00 Eur 50,00 Eur
Veiklos teritorija Telšių rajono savivaldybė ir su ja besiribojančių savivaldybių teritorijos (Rietavo, Plungės r., Mažeikių r., Šilalės r.,

Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.)

* Kredito pervedimai SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

* Kredito pervedimai ne SEPA – Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.

* MPT – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.

* EEE –  Europos ekonominė erdvė.