• Valdyba
 • Paskolų komitetas
  • Vytautas Barsteiga

   Valdybos pirmininkas

  • Zita Bumblauskienė

   Valdybos narė

  • Algirdas Leščiauskas

   Valdybos narys

  • Inga Navikienė

   Valdybos narė

  • Andrius Norkūnas

   Valdybos narys

  • Albinas Slavinskis

   Paskolų komiteto pirmininkas

  • Birutė Každailevičiūtė

   Paskolų komiteto narė

  • Antanas Mažeika

   Paskolų komiteto narys

  • Jolanta Norvaišienė

   Paskolų komiteto narė

  • Gabrielė Mekionienė

   Paskolų komiteto narė