LKU grupės kredito unijoms svarbu, kad nariai ir klientai gautų kokybiškas finansines paslaugas. Mums svarbi kiekviena nuomonė, todėl kruopščiai vertiname visus Jūsų atsiliepimus. Žinojimas, kada buvo neatliepti Jūsų poreikiai arba buvote nuvilti, suteikia mums galimybę tobulėti ir užtikrinti geresnį klientų aptarnavimą. 

Jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės arba teisėti interesai, susiję su kredito unijos teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, maloniai prašome savo nusiskundimus pateikti Jums patogiu būdu:  

El. bankininkystėje „i-Unija“ 

 • Prisijunkite prie savo el. bankininkystės „i-Unija“ paskyros 
 • Pasirinkite skirtuką „Žinutės -u0026gt; Rašyti naują“  
 • Pateikite nusiskundimą savo kredito unijai 

Atvykus į kredito unijąrn

 • Atvykite į savo kredito uniją  
 • Užpildykite kredito unijos darbuotojo pateiktą Skundo formą

Pastaba: kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

El. paštu 

 • Parašykite savo kredito unijai elektroninį laišką, kuriame išdėstysite nusiskundimus 

Paštu

 • Parašykite laišką ir  išsiųskite jį savo kredito unijai 

Savo kredito unijos kontaktus rasite čia.

Kad galėtume greičiau išnagrinėti Jūsų situaciją, teikdami skundą nurodykite: 

 • Savo vardą, pavardę arba įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą.
 • Asmens kodą arba gimimo datą; įmonės kodą – jeigu kreipiatės įmonės vardu.
 • Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, adresą arba telefono numerį (arba kitą kontaktinę informaciją, kuri reikalinga atsakymo pateikimui).
 • Aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą. 

Per kiek laiko pateikiamas atsakymas į skundą? 

Atsakymą į Jūsų skundą kredito unija visada stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau nei per 15 darbo dienų. Išskirtinais atvejais, kai skundai yra itin sudėtingi ir reikalauja informacijos patikslinimo iš trečiųjų šalių bei daugiau laiko situacijai išnagrinėti – kredito unija atsakymą Jums pateiks per 35 darbo dienas.

Jei kredito unijos pateiktas atsakymas neatitinka Jūsų lūkesčių: 

Jei gavus kredito unijos atsakymą apie išnagrinėtą skundą, susijusį su finansinėmis paslaugomis, jaučiate, kad šis neatliepia Jūsų lūkesčių – turite teisę jį perduoti Lietuvos bankui per vienerius metus nuo tada, kai skundą pateikėte savo kredito unijai.

Lietuvos banko kontaktai: Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, interneto svetainė www.lb.lt arba skundą galite pateikti Lietuvos banko elektroninėje finansinių paslaugų vartojimo ginčų nagrinėjimo sistemoje čia.

Tokiu atveju Lietuvos bankas veiks kaip neteisminė ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus. Jei nusprendėte kreiptis į Lietuvos banką kaip į ginčų neteisminio sprendimo instituciją, maloniai prašome savo skundą kredito unijai pateikti per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie galimą savo teisių ar teisėtų interesų, kylančių iš sutarties su kredito unija, pažeidimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prieš kreipdamiesi į Lietuvos banką dėl ginčo sprendimo, pirmiausia jį turėtumėte raštu pateikti savo kredito unijai.

Daugiau informacijos, priklausomai nuo skundo pobūdžio, galite kreiptis: 

 • Dėl skundų, kilusių ne dėl finansinių paslaugų teikimo, galite kreiptis į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt.
 • Klausimais, kilusiais dėl asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugos, galite kreiptis į kredito unijos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected]. Jei klausimo sprendimas Jūsų netenkina, rekomenduojame kreiptis į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt.
 • Savo pažeistas teises turite teisę ginti ir teisme, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.