Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis” eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2023 m. kovo 23 d. 13 val. kredito unijos „Germanto lobis“ salėje, esančioje Sedos g. 6, 87112 Telšiai (trečias aukštas), šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis” visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Valdybos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Informuojame:

Visuotinio narių susirinkimo dalyvius, apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA , balsavimo biuletenį rasite ČIA bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje Sedos g.6, Telšiai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023 m. kovo 22 d. 17:00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected].

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo šių metų kovo 13 d., adresu Sedos g. 6, 87112 Telšiai.

Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas (neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo) šių metų kovo 31 d. 15 val. Telšių Ješivoje, adresu:  Iždinės g. 11, Telšiai.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Inga Navikienė, tel. Nr. (8 444) 67437, mob. tel. Nr. +37060624809, el. pašto adresas [email protected].

Atgal