Naujienos

„Germanto lobis” kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2024 m. kovo 28  d. įvykusio KU „Germanto lobis“ pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas Metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Paskirstytas pelnas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Pritarta KU „Germanto lobis“ stojimui į Asociaciją Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
  7. Pritarta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymui ir mokėjimui, nustatytomis sąlygomis.
  8. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo nutarimų dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu: Sedos g. 6, Telšiai

KU „Germanto lobis“ Valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga

Atgal